DESCRIERE

      Incubatoarele de Afaceri sunt structuri create pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început de activitate.

     Firmele selectate sunt găzduite într-un Incubator de Afaceri pe o perioadă determinată de timp (ciclul de incubare), interval în care beneficiază de suport financiar, servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri.

     Alături de sprijinul logistic necesar demarării activității, Incubatorul oferă un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate.

     Firmele incubate au ocazia de a participa la traininguri, seminarii şi conferinţe, de a primi asistență în realizarea strategiilor de afaceri, în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanțare sau în alte domenii relevante.

     Toate acestea au rolul de a susţine dezvoltarea firmelor, astfel încât aceastea să poată ajunge la un nivel de stabilitate și autonomie care să le permită părăsirea Incubatorului și funcționarea pe cont propriu, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial și de a supraviețui pe termen lung.

SCOP/OBIECTIVE

Scop

     Proiectul Incubatoarelor de Afaceri şi Tehnologice are ca scop dezvoltarea economică a regiunilor vizate prin încurajarea spiritului antreprenorial.

Obiective

      Obiectivul general este dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), prin înfiinţarea unor noi Incubatoare de Afaceri şi Tehnologice, precum şi prin îmbunătăţirea eficienţei Incubatoarelor existente.

     În acest context, crearea unei reţele de Incubatoare de Afaceri în România are următoarele obiective:

     Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor

     Consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale

     Facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanţare

     Creşterea numărului de activităţi economice competitive

     Întărirea climatului investiţional în zonele-țintă

     Reducerea ratei şomajului în zonele-ţintă

     Încurajarea antreprenoriatului în randul femeilor, tinerilor sau/şi a minorităţilor.

Finantare

     Sprijinul financiar acordat prin Programul Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri în România cuprinde:

-reabilitarea spaţiilor fiecărei locaţii destinate desfăşurării activităţii de incubare, în limita a 500.000 RON pentru o locaţie nouă şi 200.000 RON pentru un nou ciclu de incubare în incubatoarele existente;

-dotarea şi utilarea Incubatoarelor de Afaceri, în limita a 150.000 lei;

     Alocaţii financiare nerambursabile pentru IMM-urile incubate:

-20.000 RON pe firmă incubată pentru echipamente de start-up;

-5.000 RON pe firmă pentru consultanță;

-9.000 lei pe firmă - cofinanțare pentru participarea la cursuri, târguri, expoziții și alte activități de promovare;

-3.000 RON anual pe firmă-incubată pentru acoperirea costurilor cu utilităţile;

-190.000 lei pentru plata serviciilor Administratorului Incubatorului de Afaceri, pentru cei 3 ani de incubare plus cei 2 ani de monitorizare.